Zespół Szkół w Pozezdrzu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Szkoła >>> Historia >>> Historia szkoły

Historia  Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu

                Pierwszą szkołę  - dwuklasową,  z dwoma nauczycielami -  zorganizowano w Pozezdrzu w 1737 r. Uczęszczali do niej  przede wszystkim niemieccy uczniowie. Przed II wojną światową była to szkoła pięcioklasowa i  miała swoją  siedzibę  w obecnym budynku przy ulicy Świerczewskiego. Po latach wojennej zawieruchy, w tym samym miejscu, mimo zniszczeń- wejście nosiło widoczne ślady ostrzału artyleryjskiego,  rozpoczęto nauczanie już w roku szkolnym 1945/1946. Była to wtedy siedmioklasowa szkoła podstawowa,  z  4- osobową kadrą nauczycielską, zwiększającą się  stopniowo na przestrzeni lat  wraz z rosnącą liczbą uczniów  i ich potrzebami edukacyjnymi. Obecnie  pracuje  37 nauczycieli.

              Pierwszym kierownikiem Szkoły  został pan Alfons  Hryszkiewicz, drugim pan Kazimierz Zaniewski .W 1964 r.  tę  funkcję objął pan Kazimierz Podraszko i pełnił ją do  roku 1982 , by przejść wtedy na stanowisko gminnego  inspektora oświaty i stamtąd na emeryturę w 1990 r. W tym czasie Szkołą zaczęła kierować  jej wieloletnia wicedyrektor   pani Danuta Choroszko,  która zakończyła swoją pracę pedagogiczną w 2002r. Od tego czasu  szkołą zarządza  pani Małgorzata Dadura, najpierw jako dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg,  następnie od 2008 r. Zespołu Szkół ( Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) .

         Szkoła Podstawowa w Pozezdrzu  włączyła  się w nurt  wielu przemian  oświatowych i, jak wszystkie szkoły w Polsce,  podlegała  wielu metamorfozom. Swoją działalność rozpoczęła jako siedmioklasowa szkoła podstawowa z poziomami klas I- IV i V-VII. W 1966 po reformie systemu oświatowego utworzono klasy VIII. Od 1974 była Zbiorczą Szkołą Gminną z   Gminnym Dyrektorem Szkół panem Kazimierzem Podraszko, któremu ponadto podlegały:  Szkoła Podstawowa w Kutach kierowana przez Klarę Chomczyk, Szkoła Podstawowa w Krzywińskich, której dyrektorami byli Augustyn Ambroch oraz Jadwiga Wróblewska i Szkoła Podstawowa w Harszu  z dyrektorami Konradem Modrzyńskim i Ireną Hul . Do tego czasu gminną sieć szkolną tworzyły   Szkoły Podstawowe  w  : Pozezdrzu,  Kolonii Pozezdrze – dyrektor Teresa  Żyndul, Wyłudach – dyrektor Maksymilian  Piszczatowski, Przerwankach – dyrektor Diter Sztachel, Cegielni Harsz – dyrektor Zofia Kubiak,  Stręgielku – dyrektor Augustyn Ambroch i  Piłakach Wielkich –  Jadwiga Ambrosiewicz.

             Szkoła Podstawowa w Pozezdrzu  realizowała wówczas wiele  inicjatyw edukacyjnych w środowisku lokalnym,  umożliwiając  zdobywanie lub uzupełnianie wykształcenia podstawowego , co  dla pokolenia  powojennego było nadrzędnym celem. W latach 1960- 1975 prowadzone były w okresie zimowym kursy eksternistyczne i wieczorowe dla dorosłych, które ukończyło ponad 200 osób z gminy Pozezdrze i innych miejscowości. Od 1962 działała w Pozezdrzu  także  Szkoła Przysposobienia Rolniczego, a od 1970 Zasadnicza Szkoła Rolnicza, która kształciła wykwalifikowanych rolników. Dyrektorami tych placówek był pan Kazimierz Podraszko oraz  Irena Szypulewska.  

              O czym niewielu pamięta,  w tym czasie, w latach 70- tych  rodziło się szereg  pomysłów na usprawnienie państwowej oświaty:  dziesięcioletnia szkoła podstawowa ( tylko w 1978  roku )  oraz ...inna organizacja roku szkolnego - z   początkiem roku szkolnego 20 sierpnia i jego  końcem w 1 tygodniu czerwca( do 1982 roku)

               Jednym z najważniejszych etapów w historii Szkoły Podstawowej  jest  budowa jej nowej siedziby. 1 września  1970  oddano do użytku nowy budynek szkolny (tzw. ”tysiąclatkę”),  wyposażony w 6 sal lekcyjnych, 2 klasopracownie i salę gimnastyczną. Pan Kazimierz Podraszko,  wówczas kierownik  ośmioklasowej  Szkoły Podstawowej,  w asyście przejętej dziatwy, rodziców i ówczesnych notabli,  dokonał  uroczystego przecięcia wstęgi.  Wtedy naukę zaczęło 350 uczniów kierowanych przez 13 nauczycieli. Odtąd  uczniowie  będą krążyć  między „starą” (kl.I-IV) i „nową”(klasy V-VIII) szkołą,  w zmieniających się  formacjach klasowych…aż do dnia  dzisiejszego.

                Jak wszystkie placówki oświatowe  tamtej dekady,  szkoła także borykała  się z problemami finansowymi i organizacyjnymi :   opał, pomoce naukowe, bieżące remonty, transport dzieci dojeżdżających ( ciekawostka dla  obecnych malkontentów dojeżdżających „gimbusem” lub PKS-em – stanowiła go przyczepa z ciągnikiem: )

           Szkoła prowadziła  ożywioną działalność edukacyjną i rekreacyjną. Działały prężnie drużyny zuchowe i harcerskie .  Uczniowie  sięgali po liczne sportowe laury  na terenie  powiatu i województwa, głównie w lekkoatletyce,  brali też udział w konkursach przedmiotowych, plastycznych, recytatorskich, wokalnych, tanecznych. W szkole organizowano liczne imprezy kulturalne – apele, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne i lalkowe, wyjazdy do teatrów, kina, wielokrotnie gościł w szkole nawet cyrk i była wydawana pierwsza  gazetka szkolna „Sznuróka” . Na wakacje, w latach70- 80-tych szkoła  w Pozezdrzu , tak jak inne w Polsce, zamieniała się w  miejsce taniego, kolonijnego wypoczynku dla uczniów z innych miast.

                Po 1989 na fali zmian ustrojowych   zarządzanie  lokalną oświatą przechodzi stopniowo we władanie   samorządu terytorialnego, który realizować będzie,  od tego czasu, politykę  oświatową rządu w tzw. terenie.                                    

                 Od 1.09.1999  Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wprowadza  reformę oświaty, na mocy której  w całej Polsce powstają gimnazja jako II etap szkolnictwa podstawowego. W  Pozezdrzu,  w obecnym budynku szkolnym przy 1-go Maja 1B mieścić się będą odtąd 2 oddzielne szkoły – Szkoła Podstawowa, kierowana dalej przez ówczesnego dyrektora panią Danutę Choroszko  oraz  Gimnazjum z jej nowym dyrektorem panem Edmundem Budnym.  W tymże rokudyrektor Szkoły Podstawowej rozpoczyna starania o  nadanie szkole imienia  Jadwigi Tressenberg, miejscowej działaczki kultury i baśniopisarki z Kut.   To bezprecedensowe wydarzenie (kwestia żyjącego patrona) odbije się szerokim echem nie tylko w środowisku lokalnym, ale i w prasie ogólnopolskiej. Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej, połączona z I  wydaniem zbioru baśni p.t.”Mazurskie opowieści”, staraniem dyrektora  Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu i p.Bartkiewiczów, odbyła się 14 października 2000roku.  Trzy lata później, z inicjatywy  nowego dyrektora pani Małgorzaty Dadura, Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg otrzymała   sztandar.

                    W 2008 roku  wraz z niżem demograficznym czeka szkoły następna reorganizacja i zostają one połączone w Zespół Szkół pod kierownictwem pani Małgorzaty Dadura.

              Wspóczesność stawia przed szkołą coraz to nowsze zadania do wykonania w zakresie zwiększania swojej oferty edukacyjnej i wszechstronnego  rozwoju swoich wychowanków. Uczniowie uczestniczą w kółkach, konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, realizują projekty dydaktyczne, wydają gazetki szkolne ( „Szkolna Migawka” i „Gimzetka”), wyjeżdżają na biwaki  i wycieczki krajoznawcze, na basen,  i do teatru. Szkoła  wzbogaca się o multimedialne pomoce naukowe  ( Pierwsze komputery pojawiły  się w Szkole Podstawowej w 1999 roku, w Gimnazjum  w 2000 roku , tworząc dwie pracownie internetowe, a  w 2008 roku w bibliotece szkolnej powstaje  ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej).

                Akcesja Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku  otworzyła przed szkołą inne możliwości pozyskiwania środków na rozwój  lokalnej oświaty. Nie brakuje jednak problemów głównie finansowych, które uniemożliwiają przede wszystkim rozbudowę szkoły. Obecna,  skromna baza lokalowa   znacznie utrudnia jej  bieżącą  działalność . Lokalne władze uznały  to zadanie za  priorytetowe   w  swoich planach rozwoju.

Opracowała na podstawie kronik szkolnych  Jolanta Bartkowska

 

Ulti Clocks content


Dzisiaj jest: Wtorek
9 Lutego 2016
Imieniny obchodzą
Apolonia, Bernard, Cyryl, Eryk, Eryka,
Gorzysław, Mariusz, Nikifor, Rajnold

Do końca roku zostało 327 dni.
Zodiak: Wodnik